Historie

Skjærgårdskoret ble stiftet på Nøtterøy 15.februar 1980 etter initiativ fra kulturstyret på Nøtterøy med kultursjef Egil Nylenna i spissen. Olav Varpe var korets første dirigent og primus motor i mange år. Varpe var selv dirigent de første seks årene og ble etterfulgt av Kurt H. Johansen før Anne Turid Evtun overtok i 1986. Høsten 1988 begynte Hans Kristian Stene som dirigent. Han var også rektor ved Tønsberg musikkskole. Reidar Møyland var et fast holdepunkt som pianist siden korets start, både på øvelser og konserter.                             Oppslutningen om Skjærgårdskoret var god i alle de første årene, selv om det også da manglet noen herrestemmer.                                                                                                                               I Trollhättan i Sverige fikk koret vennskapskor, Trollhättan Songargille.  Turen til Lofoten på forsommeren 1992 er en av de virkelig minnerike begivenhetene for korets sangere.       Koret sto lenge utenfor det organiserte korsamarbeidet i Vestfold, men fra 1991 har koret vært medlem i Norges Korforbund gjennom avd. Vestfold. Koret har tidligere hatt øvelser på Grindløkka skole, Værket (Skjærgården kulturskole på Borgheim) samt nå på Teigar Ungdomsskole.     Av utenlandsturer har koret har vært på turer til Island, Italia, Irland, Sverige, Danmark, Svalbard og Makedonia.

Skjærgårdskoret har i dag litt over 30 sangere. Medlemmene er rekruttert fra Færder, Tønsberg og omkringliggende kommuner.  Skjærgårdskorets profil har hele tiden vært rettet mot at vi skal være et glad-kor som setter glade låter og godt miljø i høysetet.
Korets repertoar er allsidig – fra irsk-inspirert musikk, musicals, kirkemusikk, negro spirituals, folkeviser samt ny og gammel populærmusikk.
Koret har hatt faste opptredener på 17.mai på Nøtterøy samt julekonsert i Nøtterøy Kirke. I tillegg har koret hatt ulike høst- og vårkonserter på Hotel Klubben, Messehuset, Nøtterøy Kulturhus, Karlsvika Gård, Oseberg Kulturhus, Papirhuset og andre lokaler, også sammen med andre kor. Koret har også deltatt på Landsfestival for kor og andre sangerstevner.

 

Dirigentrekka:

2016 høst: Ellen Marie Mosevoll Fredheim

2015 høst: Erik Andreas Stensholt

2015 vinter\vår: Britt Sjøvåg

2014 høst: Ola Sæther

2011-2014: Erik Andreas Stensholt (permisjon fra 1.sept.)

2003-2011: Bård Galleberg

2001-2003: Britt Sjøvåg

2000 høst: Hans Kristian Stene

1998-2000: Bjørn Keyn

1988-1998: Hans Kristian Stene

1986-1988: Anne Turid Evtun

1985-1986: Kurt H. Johansen

1980-1985:  Olav Varpe

Korets etablering vinter 1981

Artikkel fra VA vinteren 1980 rett etter korets etablering.